Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) – Zabezpečení objektů

Chraňme celý svůj majetek – účinně a levně! Jak zabezpečit dům, obchod nebo kancelář? Vhodné zabezpečovací zařízení pro Vaše prostory navrhneme přímo na místě – zdarma! Provádíme odbornou montáž zařízení i následný servis.

Při profesionální instalaci systému s atestem dle normy EZS ČSN EN 50131-1 získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu z plateb pojistného (např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zajištěný byt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.

U bezdrátových zabezpečovacích systémů je instalace velice čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (a tedy levná). Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Dálkové ovládání (klíčenka, mobilní telefon) zvyšuje komfort obsluhy a vyhlášení poplachu včetně rozlišení příčiny Vám bude oznámeno na zadané telefonní číslo formou SMS.

Zabezpečovací systém hlídá nežádoucí:

– pohyb v prostoru (dům, chata, garáž, kancelář, provozovna,...)
– pohyb dveří, oken a jiných předmětů
– zvuk tříštění skla, únik plynu, vznik požáru
– stav nouze (v případě ohrožení nebo zdravotního výpadku – stisk poplachového tlačítka „*“)
poplachové tlačítko

Pamatujte, že dobře navržený systém střeží nejen prázdný objekt, ale také objekt ve kterém jste.

K dispozici jsou i samostatné univerzální GSM ovládače a hlásiče, které například umožňují:


Automatické odeslání SMS zprávy při sepnutí (anebo rozepnutí) až 4 vstupů se svorkou GND na přednastavených až 8 telefonních čísel. Textové hlášení může být navíc zdůrazněno následným zavoláním telefonů, na které byly SMS odeslány.
Vypínač ovládaný SMS zprávami. Pro zapnutí a vypnutí 2 kontaktů (5A/250V) si můžete nastavit své vlastní texty.
Časový spínač, který můžete aktivovat na dálku mobilním telefonem (dobu sepnutí lze nastavit od 1s do 10hodin).
Relé spínané prozvoněním z telefonu. Každému relé lze nastavit až 50 telefonních čísel, na která bude reagovat. Ovládání prozvoněním je v GSM síti zdarma (GSM komunikátor příchozí hovor nezvedne, pouze sleduje, kdo volá, a pokud je to oprávněné číslo, aktivuje při prvním zazvonění relé). To se hodí např. pro otevírání parkovacích závor apod.
Relé spínané prozvoněním z telefonu s omezeným počtem použití. Při zadání oprávněného čísla lze nastavit limit a po jeho překročení David volání z tohoto čísla ignoruje. To se hodí např. pro předplatné určité služby (např. počet použití parkoviště apod.). Další přístup může správce povolit dálkově (SMS příkazem).Ústředna EZS


Čidlo kontaktu dveří, oken, ...


Klávesnice


Čidla pohybu, rozbití skla

Požární detektor


Detektor hořlavých plynů


Interní siréna


Siréna