PSU KONFIGURÁTOR

Výstup:
Počet fází:

Charakter spínání SSR:

Max. trvalý proud (A) při teplotě okolí do 25°C:

Max. trvalý proud (A) při teplotě okolí do 45°C

Pracovní rozsah napětí na výstupu SSR:

Integrovaná přepěťová ochrana:


Vstup:
Charakter řídicího signálu SSR:

Pracovní rozsah řídicího signálu SSR:


Další specifikace:
Počet kusů SSR na 1 chladiči:

Druh chlazení jednotky:

Přítomnost adaptéru pro montáž na DIN lištu:

Přítomnost přídavného průhledného krytu PSU:

Přítomnost teplotního spínače (na 60°C) ax. ventilátoru:

Rozměry (š x v x L) mm:

Maximální orientační cena: