REGULÁTORY KONFIGURÁTOR

Základní charakteristika přístroje:
Kategorie přístroje:

Počet smyček (reg.):

Režim regulace (PID, on/off):

Druh regulace (přímá, inverzní):

Regulace v čase (konstantní, programová):

Počet žádaných hodnot reg. veličiny (přepínání):

Způsob přepínání žádané hodnoty reg. veličiny:

Zabezpečení (uzamčení klávesnice, heslo):

Vnitřní paměť (datalogger):

Program pro dálkové nastavení a archivaci dat na pc:


Charakteristika vstupů a výstupů:
Charakter vstupu (standartní, nelineární):

Vstup (teplotní, procesorový, digitální):

Parametr vstupu (termočlánkový, odporový):


Druh regulačního výstupu (reléový, pro ssr):

Parametr regulačního výstupu:

Počet pomocných výstupů:

Druh pomocného výstupu (reléový, pro ssr):

Parametr pomocného výstupu:

Alarmový výstup:

Vstup pro snímač proudu silového obvodu:

Komunikace (RS232, EIA485):


Další specifikace:
Způsob montáže přístroje:

Rozměry panelu přístroje (š x v) mm:

Hlavní rozměry přístroje (š x v x h) mm:

Rozměry výřezu do panelu pro montáž přístroje (š x v) mm:

Klávesnice přístroje (mechanické provedení):

Napájení:

Použití (typické aplikace):

Maximální orientační cena: