STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ SW

SW pro regulátory typu: APOSYS 10-1, APOSYS 10-2, APOSYS 10-3

Výstup dat je realizován po sériové komunikační lince RS 232 nebo RS 485. Komunikace je typu master-slave. Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro nastavení a archivaci dat. Program je dodáván na CD a pracuje v operačním systému Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Slouží k nastavení parametrů regulátoru z PC, k monitorování a archivaci naměřených hodnot v nastaveném časovém intervalu. Naměřené hodnoty lze uložit do souboru formátu txt. Po převodu do Excelu se dají vyhodnotit formou tabulek nebo grafů.

SW PA-10.exe ke stažení: zip pic
Aposys10 SWSW pro regulátory typu: MRS 01-1, MRS 01-2, MRS 01-3

Výstup dat je realizován po sériové komunikační lince RS 232. Komunikace je typu master-slave. Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro nastavení a archivaci dat. Program je dodáván na CD a pracuje v operačním systému Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Slouží k nastavení parametrů regulátoru z PC, k monitorování a archivaci naměřených hodnot v nastaveném časovém intervalu. Naměřené hodnoty lze uložit do souboru formátu txt. Po převodu do Excelu se dají vyhodnotit formou tabulek nebo grafů.

SW pm-01.exe ke stažení: zip pic
ApoMrs 01 SWSW pro ukazovací přístroj: APOSYS 02

Výstup dat je realizován po sériové komunikační lince RS 485. Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro nastavení a archivaci dat. Program je dodáván na CD a pracuje v operačním systému Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Slouží k nastavení parametrů regulátoru z PC, k monitorování a archivaci naměřených hodnot v nastaveném časovém intervalu. Naměřené hodnoty lze uložit do souboru formátu txt. Po převodu do Excelu se dají vyhodnotit formou tabulek nebo grafů.

SW pa-02a.exe ke stažení: zip pic
Aposys 02 SWSW HtMonit:

Program je určen pro monitorování a archivaci naměřených hodnot až 4 zařízení osazených regulátorem, příp. měřičem řady Ht (HtIndustry, Ht40AL, Ht40A, Ht40B, Ht40T, Ht60B, Ht60M a Ht100).


Vyzkoušet můžete demoverzi programu HtMonit: zip pic


V programu je umožněno monitorování 4 přístrojů, zápis měřených
hodnot. Omezena je práce s databází. Po zadání licenčního čísla je
program plně funkční. Cena licence je 4950 Kč (bez DPH).

Popis programu:
Program nainstalujte na počítačí s OS WindowsXP.
Počítač je s přístroji propojen komunikační linkou EIA485. Tato linka je realizována externím převodníkem RS232/EIA485 nebo USB/EIA485.
Po zapojení přístrojů a nastavení programu je možné monitorovat a archivovat všechny měřené hodnoty.

Přehledová obrazovka:
V horní části jsou zobrazeny monitorované přístroje, v dolní části je grafický průběh technologického procesu.

V grafu lze nastavovat:
* délku časové osy
* y-ové osy a přiřazení průběhů těmto osám
* sílu a barvu čar
* tiskárnu

Dalšími funkcemi programu jsou:
* programování profilů u regulátorů HtIndustry, Ht40A, Ht40AL
* přenos dat z dataloggerů HtIndustry a Ht100


Okno "Nastavení":
V okně lze nastavit:
* připojené přístroje (pomocí funkce automatické detekce)
* komunikační linku
* periodu archivace dat
* jazyk (čeština, angličtina, němčina)


Okno "databáze":
Okno je určeno pro zálohu a obnovu databáze, export databáze do textového souboru (lze využít pro import databáze do MS Excelu).


návod ke stažení: pdf

 
htmonit

htmonit - prehledova obrazovka

htmonit - okno nastaveni

htmonit - okno databaze