ZAKÁZKOVÝ TECHNOLOGICKÝ SW

Využití:

× monitorování technologických linek
× řízení a nastavování zařízení
× evidence vsázek
× vyhledávání informací o zpracování produktu, tisk protokolů, ...
× hlídání čtvrthodinového maxima
× sledování technologie přes internet
 


Pro modely APOSYS a MRS:

SW pro následující typy je dodáván pro konkrétní aplikaci a je tvořen ve spolupráci s uživatelem.

regulátory:
× APOSYS 10-1
× APOSYS 10-2
× APOSYS 10-3
× MRS 01-1
× MRS 01-2
× MRS 01-3
 

ukazovací přístroj:
× APOSYS 02


Pro modely Ht:

U SW pro následující typy se jedná o monitorovací systém, skládající se většinou z regulátorů teploty řady Ht40, HtInd, komunikační linky a PC, pracující na bázi komunikačního protokolu MODBUS RTU.

regulátory:
× Ht40
× HtIndustry
 


O zakázkovém sw:

Vlastní monitorovací program je instalován na PC a pracuje v prostředí Control Web 2000. Monitorovací program zabezpečuje nepřetržitý záznam dat v tabulkové a grafické formě. Na přání zákazníka bývá aplikace rozšířena o tzv. evidenci vsázek a nástroje pro vyhledávání / tisk evidovaných protokolů, např. výpalů jednotlivých pecí.

Monitorovací program se skládá z jednotlivých panelů, jako např. "Přehled" (s rozmístěním jednotlivých technologických zařízení), "Graf vybraného zařízení" a v případě programu podporujícího evidenci vsázek také panely "Formuláře evidence vsázek" a panely s teplotními křivkami.

Monitorovací program je dodáván v různých jazykových mutacích podle požadavku zákazníka.

 

Příklad panelu "Přehled technologie":
sw kalirna

Příklad panelu "Nastavení zařízení":
monitor graf

Příklad panelu "Vyhledávání / tisk protokolu tepelného průběhu vsázky":
monitor graf

Naše technické oddělení je kdykoli připraveno poskytnout zájemci o výše uvedený software potřebné technické informace a doporučit nejvhodnější konfiguraci SW pro konkrétní aplikaci včetně vypracování příslušné cenové nabídky.