ASŘTP * SSR * PSU * PID * PLC * SW * FM * EZS

poradenství, dodávky, servis, monitorování, vizualizace, opravy, rekonstrukce a modernizace

OHŘÍVAČE SUDŮ A KONTEJNERŮ

ZASTOUPENÍ WINKLER GmbH

 


 


  

Adresa:

VAKOMO s.r.o.
Vránova 1221/141
621 00 Brno - Řečkovice
Telefon: (+420) 544 252 742
GSM: (+420) 775 709 979
 

 

 

Polovodičová spínací relé - SSR (Solid State Relays)

Polovodičová relé jsou konstrukční součásti určené pro bezkontaktní spínání velkých výkonů na výstupu (řádově desítky kW) v obvodech střídavého proudu pomocí relativně malého řídicího signálu na Vstupu (řádově mW). Výkonová část a řídicí část jsou vzájemně galvanicky odděleny optickou vazbou. Základna SSR je elektricky odizolována od všech svorek. Tím je umožněna jednoduchá montáž samostatných SSR na chladiče a následně do obvodu aplikace bez nutnosti provedení konstrukčních úprav zajišťujících odizolování. ...více

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ JEDNOTKY PSU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SSR jsou dodávána buďto samostatně jako spínací prvek, pro který si uživatel sám navrhne podle konkrétních provozních podmínek vhodný způsob chlazení nebo jsou SSR dodávána v podobě sestav jako tzv. výkonová polovodičová jednotka PSU, tj. včetně chladičů a dalšího příslušenství (ventilátory, termostatické spínače, adaptéry pro DIN lištu, svorkovnice).  ...více