PŘÍSLUŠENSTVÍ REGULÁTORŮ, SW

Příslušenství k regulátorům teploty

× Čidla teploty (odporové a termoelektrické snímače, ...)
× Kompenzační a termočlánková vedení
  

Technologický software

Zavádění systémů řízení jakosti (dle ISO 9000 a násl.) sebou přináší zvýšené požadavky na technickou úroveň používané měřicí a regulační techniky. Pro splnění požadavků systémů řízení jakosti bývá obvykle vyžadována také archivace technologických parametrů po dobu až deseti let s možností vyhledávání podle zvoleného kriteria (datum, číslo výrobku …).

Pro realizaci sběru a archivace dat technologických procesů lze využít již dnes běžně dostupné výpočetní techniky s vhodným technologickým software. Možnosti vizualizace procesů, tisku protokolů (v grafické i tabulkové formě) určitě ocení celá řada uživatelů i jejich odběratelů. 

Standardní technologický SW

SW umožňuje nastavení parametrů regulátorů a archivaci naměřených hodnot. Naměřené hodnoty lze ukládat do souboru a vyhodnotit formou tabulek nebo grafů. 

Zakázkový technologický SW

Převyšují-li požadavky na monitorování, obsluhu a archivaci technologických procesů možnosti standardně dodávaného technologického SW lze vytvořit zakázkový technologický SW, který splňuje požadavky zákazníka.